If you are visiting Brazil but feel somewhat lonely and bored, you can play casino mobile games at www.mobile-casinos.ca using your phone.

קפואירה היא קרב, ריקוד, ספורט, משחק, הגנה עצמית, התעמלות, אומנות, חינוך גופני.
קפואירה היא חיבור של ריקוד, קרב ומשחק.

“זה קרב של רקדנים וריקוד של גלדיאטורים” (ג’יאס גומז)

מקורה של הקפוארה

לא קיימים מספיק מסמכים המוכיחים את מקורה של הקפואירה, ובכל זאת,
ישנם 2 מקורות עיקריים לגביה:

1. הקפואירה נולדה באפריקה ומשם הגיעה לברזיל עם העבדים.
2. הקפואירה נוצרה בברזיל מהעבדים שהגיעו מאפריקה.

מקור אפריקאי:

המקור הזה מתחלק למספר דעות.
ישנם כאלו שנסעו לאפריקה ולמדו את ההיסטוריה (N’golo) ומאמינים שהם אלו
שהמציאו את הקפואירה. רובם לוקחים חלק ומתאמנים בסגנון ה”קפואירה אנגולה”
שהיא האומנות המסורתית של הקפואירה.

ישנם כאלו המאמינים שהמקור הוא אפריקאי אבל ללא כל הוכחה או מקור ספציפי
לכך כלומר, ייתכן והקפואירה נולדה מ-N’golo או מריקודים של שבטים אחרים.
לדוגמא: קיים ריקוד מאוד דומה לקפואירה הנקרא לדז’ה – מהמרצ’יניקה.

הספק לגבי מקורה של הקפואירה היה גורם גדול לויכוחים גדולים בין אנשים.
מילון אחד טען שהקפואירה באה מריקוד דתי, אוריאנדה של
הכושים “Bantus de angola”.
גרסה שלא מקבלת אפילו את הסכמתם של הקפואיריסטים והתלמידים.
מילון זה היה אחד מקבץ הנתונים היחידים שהיה למטרת למידה באותה תקופה.
אבל כיום ישנם עשרות ספרים על הנושא.

מקור ברזילאי:

גם מקור זה מתחלק למספר דעות.
קיימים כאלו המאמינים, שהקפואירה נולדה בחוות כנשק נגד המעבידים בכלל
והעבדות בפרט (“וולדלור רגו”).
כדי להתחבא מהמעסיקים הרעים, היו הולכים לתוך היער ומתאמנים שם
כדי שלא יראו אותם.
עם הזמן, שר החקלאות רוי ברבוזה (מיד אחרי ביטול חוק העבדות) נתן פקודה
לשרוף בכיכר ציבורית את כל הרשיונות והמסמכים הקשורים לאחזקת עבדים.
במילים אחרות הוא דרש מכולם לשכוח את העבר המביש של ברזיל ואת העבדות.

יש גם כאלו המאמינים שהקפאוירה נולדה ברחובות של ריו ונוצרה ע”י
אנשים שעבדו בשוק ובמרכזי מסחר.
הם מכרו בשוק את ה “קפואס”, והסלים שהם סחבו על הגב נקראו “קפואירס”
(Olivera).

מקור אפרו-ברזילאי:

במקור זה נטען שהקפואירה הנה שילוב אפרו-ברזילאי, והקפואירה
נולדה בברזיל, עם אלמנטים של ריקוד וקרב של שבטים אפריקאים – קרב
של השחורים למציאת החופש.
התנועות הפיזיות הללו הפכו להיות כנשק נגד העבדות, וכעזרה לעבדים
ברגעים שהיו מנסים לברוח מהאדונים.
הקפואירה נוצרה בברזיל עם אלמנטים אפריקאים ובגלל זה היא שילוב של
אפרו-ברזילאי ע”פ מקור זה.